SAKSALAISTA SOTILASRADIOTEKNIIKKAA

HELLSCHREIBER-kenttäkaukokirjoitin  vuodelta 1940. Kytkentäkaavio      

Kuvan kytkentäkaavio on periaatteellinen. Siitä on jätetty pois mm. moottorigeneraattorin häiriönpoistoelimet ja 12-napaisen liittimen kytkennät. Äänijaksovärähdin (putki vasemmalla) on viritetty kiinteästi 900j/s taajuudelle. Muuntajan avulla johdetaan lähettimen virtapiirin äänijaksovärähtely, jota katkotaan lähettimessä kirjainmerkin tahdissa. Katkottu äänijaksovärähtely johdetaan muuntajan välityksellä johtoruuveihin ja niistä edelleen vastaanottimeen. Vastaanotossa samoista koskettimista tuleva signaali johdetaan muuntajan läpi vastaanottovahvistimeen. Muuntajan toisiopuolella on ulosotot ja  koskettimet myös radiovastaanottoa varten sekä voimakkuussäädin. Keskellä olevan muuntajan läpi signaali siirtyy aluksi putkivahvistimeen ja sen jälkeen taas muuntajan läpi kuivatasasuuntaajalle, jossa ne tasasuunnataan. Tasasuunnatut pulssit aiheuttavat muutoksia viimeisen putken anodijännitteessä, joka on sarjassa magneetin käämin kanssa saaden aikaan magneetin ankkurin  liikkeen ja merkkiviivan painalluksen. Alhaalla oleva putki säätää keskipakoiskytkinten antaman tiedon perusteella sähkömoottorin kierrosnopeutta.

Copyright Antero Tanninen OH1KW 2002

Takaisin pääsivulle